Parts de connexió

  • Parts de connexió

    Parts de connexió

    Les connexions són arrels, canonades i peces funcionals connectades entre si per assolir una determinada funció de diverses peces, normalment compostes per diverses formes de plaques elevadores, barres roscades, cargols de xarxa de flors, femelles, juntes roscades, elements de subjecció, etc.