Amortidor de massa afinat

  • Amortidor de massa afinat d'alta qualitat

    Amortidor de massa afinat d'alta qualitat

    Un amortidor de massa ajustat (TMD), també conegut com a absorbidor harmònic, és un dispositiu muntat en estructures per reduir l'amplitud de les vibracions mecàniques.La seva aplicació pot evitar molèsties, danys o fallades estructurals.S'utilitzen amb freqüència en la transmissió d'energia, automòbils i edificis.L'amortidor de massa ajustat és més eficaç quan el moviment de l'estructura és causat per un o més modes de ressonància de l'estructura original.En essència, el TMD extreu energia de vibració (és a dir, afegeix amortiment) al mode estructural al qual està "sintonitzat".El resultat final: l'estructura se sent molt més rígida del que és realment.