Amortidor hidràulic / Amortidor

  • Amortidor hidràulic / Amortidor

    Amortidor hidràulic / Amortidor

    Els amortiguadors hidràulics són dispositius de contenció que s'utilitzen per controlar el moviment de canonades i equips durant condicions dinàmiques anormals, com ara terratrèmols, viatges de turbines, descàrrega de vàlvules de seguretat/alleujament i tancament ràpid de vàlvules.El disseny d'un amortiguador permet el moviment tèrmic lliure d'un component durant condicions de funcionament normals, però restringeix el component en condicions anormals.